top of page

ETT PAR TIPS FÖR ATT UNDVIKA KONKURS!

Det uppstår ofta lite förvirring kring när ett bolag kan försättas i konkurs. Ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

Att ha ordning och reda i sin bokföring är i det här läget väldigt viktigt, men för att på egen eller annans begäran försättas i konkurs krävs att man allmänt är på obestånd. Att förstå om man är på obestånd eller inte kan vara svårt i sig.

Det som kan vara bra att veta är att om gäldenären vid sin egen konkursansökan påstår att han är på obestånd ska denna uppgift anses riktig. Konkursansökan kan göras såväl av gäldenären som borgenären.

Konkurser är nära sammankopplade med dålig likviditet, oftast att man inte kan betala skulderna i takt med att de förfaller. Ett bolag anses inte vara på obestånd om det har tillgångar som relativt snabbt kan omvandlas till likvida medel.

Fler sätt att ta sig ur företagets ekonomiska svårigheter och att undvika att närma sig konkurs är att:

  • Att hålla företagets eget kapital intakt enligt reglerna i ABL. Kontrollbalansräkning ska upprättas vid misstanke om att eget kapital inte är intakt. Följs inte reglerna i ABL så riskerar man att själv bli betalningsansvarig för företagets skulder.

  • Begär rätt rapporter från din redovisningskonsult så kan du tidigt upptäcka brister i bolaget.

  • Förkorta kundernas kredittid.

  • Förhandla till dig en längre kredittid från dina leverantörer.

  • Minska kapitalbindningen i företagets rörelsekapital, tex lagret.

  • Säg upp alla onödiga abonnemang och kostnader.

  • Att sköter skatter och avgifter korrekt, görs inte detta och bolaget går i konkurs riskerar man som företrädare att bli personligt betalningsansvarig enligt reglerna i SFL.

  • Ha en dialog med din redovisningskonsult kring bolagets resultat och likviditet.

Att ha koll på dessa delar, utgör en bra grund för att slippa hamna i tråkigheter och till sist knacka på dörren till konkursansökan.


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page