top of page

Koncernbidrag eller aktieägartillskott?

Det är den stora frågan. Svaret är att det beror på.

Många prioriterar avdragsrätten i första hand.


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page