top of page

Några reflektioner om konferensresor - CFO EkonomiKonsult AB

Är tanken att konferensresan med jobbet ska vara för nöjes skull eller är det verkligen till nytta för företaget?

När finns det risk att konferensresan kan komma att förmånsbeskattas?

Konferensresan kan göras både till andra orter i Sverige men även utomlands. Utgångspunkten är att alla kostnader förknippade med konferensresan är avdragsgilla, och skattefria för de anställda.

Men, detta gäller bara under vissa förutsättningar. Det måste finnas ett program med ett antal avsatta timmar, och att företaget kan visa att konferensresan verkligen har varit till nytta för företaget. Det gör att inslaget att nöje inte får vara för stort.

I grund och botten handlar det om att först ta reda på vad företaget vill åstadkomma med konferensen, och här gäller det att vara så specifik som möjligt. Några exempel är att företaget vill minska glappet mellan ledare och anställda, hur ska företaget klara samma arbetsuppgifter med mindre resurser osv. Det är viktigt att formulera frågeställningarna, identifiera företagets problem, och försöka sätta en kurs mot förbättring. Risken är att man annars slösar både tid och pengar.

Men hur är det då med risken för förmånsbeskattning? Skatteverket har ett omfattande regelverk kring konferensresor. Men ju festligare och mindre nytt obetonat arrangemanget är, desto mer växer skatteverkets ovilja att sponsra med skatteavdrag. Det är grunden till varför det är viktigt att förbereda konferensen ordentligt.

Det finns många rättsfall kring detta ämne. När skatteverket bedömer om konferensresan är skattepliktig eller inte gäller alltså att man ska kunna visa att den har varit till nytta för företaget.

Har du några frågor eller funderingar kring konferensresor tveka inte att höra av er till oss!

Med vänliga hälsningar,

CFO EkonomiKonsult AB


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page