top of page

Får du rätt rapporter från din redovisningsbyrå?

Går din verksamhet bättre om du får rätt rapporter från din byrå? Kanske. Men det underlättar troligtvis att ta rätt beslut om rapporteringen är trovärdig, fullständig och aktuell.

Men vilka rapporter är ”rätt rapporter”?

Alla företag går igenom olika faser som ofta beskrivs i affärsplanen. De olika faserna kommer ge upphov till att olika rapporter kommer behöva plockas fram för att underlätta beslutstagandet i de olika faserna.

Tex om ett företaget är lönsamt och totalt sett går bra, men en produkt eller verksamhetsgren kanske inte går bra, hur fångas det upp?

Men om ett företag går dåligt likviditetsmässigt eller lönsamhetsmässigt, då krävs det att man lägger extra uppmärksamhet på hur man stärker likviditeten och finansieringen av verksamheten.

Ofta förespråkar vi på CFO Ekonomikonsult att rapporterna man tar fram grundar sig på vilka mål som våra kunder har. Har man omsättningsmål ska rapporterna fokusera på det, har man lönsamhetsmål så ska rapporterna fokusera på det.

Vi på CFO Ekonomikonsult har tillsammans 14 års erfarenhet av rapportering på våra kundföretag. Hör av dig till oss om vi kan hjälpa dig ta fram rätt underlag från den interna redovisningen för att underlätta för dig att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt.


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page