top of page

Tips inför årsskiftet – Planera i god tid!

Inför årsskiftet finns det saker som kan vara bra att ha koll på gällande redovisning och beskattning. Här är några tips:

Har du tagit ut rätt lön under 2017? Vi tänker på 3:12 reglerna!

För att kunna utnyttja ett lönebaserat utrymme och få en lågbeskattad utdelning enligt huvudregeln måste du ha bland annat tagit ut lön över ett visst belopp (lönekravet) under 2017. Det är viktigt att stämma av din lön innan årsskiftet så att du hamnar på rätt sida.

Ta hjälp av din redovisningskonsult eller oss för att räkna fram om du uppfyller lönekravet och kan utnyttja lönebaserat utrymme.

Pensionspremier

Enligt huvudregeln får ditt företag göra avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får dock inte vara större än 10 prisbasbelopp. Stäm av pensionspremierna innan årsskiftet. Det överstigande beloppet kan tas ut som lön istället.

Starta nytt företag

Om du tänker på att starta ett företag så gör det före årsskiftet för att kunna utnyttja förenklingsregeln under 2018 och få cirka 160 000 kronor i utdelningsutrymme. För utdelning enligt huvudregeln gäller lönekravet. Få att kunna utnyttja möjligheten till lågbeskattad utdelning så måste du ha ägt aktierna vid årets ingång.

Julgåvor

Se till att julklappen till dina anställda få kosta max 450 kronor inklusive moms. Upp till det beloppet är den skattefri för den anställde. Överstiger du gränsen blir gåvan skattepliktig för den anställde.

Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva som ges i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri.

Förbered dig inför bokslutet och början av nästa räkenskapsår

- Gör klart och stäm av din bokföring.

- Stäm av dina gamla obetalda kundfordringar och skulder.

- Har du lager så ska det vara inventerat.

- Sammanställ löner, pension inför rapporteringar till Collectum, Fora, Skatteverket m.m i januari 2018.

- Förbered viktigt material till bokslutet såsom försäkringsbrev, sammanställningar på pensionspremier, engagemangsbesked från banken m.m

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till oss på info@cfoekonomikonsult.se eller via våra kontaktuppgifter på hemsidan.


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page