top of page

Rättvisande bild av ditt företags ekonomiska situation

När ditt räkenskapsår är slut och alla löpande affärshändelser har bokförts är det dags att avsluta årets bokföring. Det kan göras genom att sammanställa ett årsbokslut, upprätta en årsredovisning eller koncernredovisning och upprätta inkomstdeklarationer. Vi går igenom året med er och kommunicerar dom till er så som ni önskar. 

 

I de fall ni behöver upprätta ett protokoll till årsstämman så bistår vi även med det om ni önskar. 

 

Vi har även stor erfarenhet av att bistå med att upprätta moderföretagets koncernredovisning. Den redovisar koncernens totala tillgångar, egna kapital, skulder, intäkter och kostnader, samt koncernens totala resultat. 

Vi bistår även med...

...att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10/12 bifogas till din privata deklaration. Vi vet att det kan vara svårt att förstå sig på lagar och regler kring blankett K10/12 och därför hjälper dig för bästa utfall.

 

I det fall du bedriver enskild näringsverksamhet, eller är delägare i ett handelsbolag så är din privata ekonomi nära sammankopplad med företagets, och då lämnas separata inkomstdeklarationer som vi självklart bistår med att upprätta. 

Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig? fyll i formuläret så återkommer vi till dig!

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page