top of page

Sätta av tjänstepension i aktiebolag - tips inför bokslutet

Idag är det fredag och vi tänkte ta upp ett ämne som intresserar många inför slutet av året då man ser att företagets resultat kommer att generera en hög skattekostnad i bolaget.

Ett alternativ i det här läget för att få ner det beskattningsbara resultatet (och bolagsskatten) är att se över sin avdragsrätt för tjänstepensionskostnader.

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda (inkl dig själv) en tjänstepension har du avdragsrätt för pensionskostnaderna under vissa förutsättningar.

Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.

Det finns dock ett avdragstak per anställd och år om 10 prisbasbelopp, vilket för 2017 är 448 000 kronor.

Notera att om ni har ett kollektivavtal så är du ofta skyldig att erbjuda dina anställda tjänstepension.

Det är en vanlig missuppfattning bland arbetsgivare att 35-procentsregeln ska tillämpas på totalsumman av de anställdas löner. Avdragsrätten beräknas dock per anställd och inte kollektivt.

Sen har vi den beryktade kompletteringsregeln som är tillämplig om ett pensionsavtal ändras vid förtida avgång från anställningen och ett nytt pensionsavtal ingås.

Det går tyvärr inte att utöka avdragsrätten med hjälp av kompletteringsregeln om man ”slår i taket” med huvudregeln.

Tänk även på att särskild löneskatt (skattedelen av arbetsgivaravgifterna) tas ut oberoende av om kostnaden är avdragsgill eller inte.

Det finns även en del andra verktyg man kan använda sig av när bolaget har gjort ett riktigt bra år och man känner att man vill få ner det beskattningsbara resultatet för året.

Trevlig helg önskar vi alla våra kunder och läsare!


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page